customkonstI ett 30-tal fotografier visar Dan Nilsson utsnitt av helheter, detaljer och konstruktioner av de ombyggda fordonen.

Fotografen Dan Nilsson har intresserat sig för olika kulturer, kulturområden och olika konstyttringar. Många gånger har han frågat sig vad begreppet konst egentligen innebär. För honom är det ett mycket brett område. I utställningen CUSTOMKONST vill Dan Nilsson lyfta fram en konstform som har haft en lång och spännande utveckling.

Utställningen handlar om customisering av bilar och motorcyklar. Per definition är customisering att modifiera med mål att förfina, förändra eller förbättra originalet. Eller att modifiera för att skapa ett personligt fordon, i betydelse att bygga om enbart för sakens skull. Att bygga om, förfina och förbättra har förekommit ända sedan början på trettiotalet, och utvecklades ytterligare efter världskriget. Från att ha funnits som en konstform mest i USA har det på senare årtionden spritt sig, och brett ut sig mer och mer i Europa och speciellt i Norden och Sverige.

Dan Nilsson har under en period av 30 år arbetat med olika film- och fotoprojekt. Exempel på senare arbeten är 7 st dokumentärfilmer om eldsjälar i Värmland, samt om en Tibetansk munk. De flesta av filmerna har visats i SVT. Dan har även jobbat med en fotoutställning och bok om världens sju underverk kallad the SEVEN WONDERS. Utställningen har visats på Folkets Hus och folkparker runt om i Sverige samt på Rackstadmuseet i Värmland och Konserthuset i Stockholm.