Naturliga samtal för barn

Natur(liga) samtal en pedagogisk utställning för barn (och vuxna) med Sara Olausson, Magnus Wassborg, Petter Hellsing, Birgitta Wennerling

Att se och uppleva konst är inte svårt. Det viktiga är att våga lita på det man känner och förstå att det inte finns några rätt eller fel. I Natur(liga) samtal ingår objekt och video av fyra samtida konstnärer. Konstverkens teknik och innehåll varierar men den gemensamma utgångspunkten för utställningen är djur, natur och miljö.

Ofta förknippar vi naturen med romantiska landskap, friskt porlande bäckar och vackra rena stränder. Men verkligheten visar också något annat. Naturen kan även vara motbjudande, nedskräpad, våldsam och farlig. Rapporteringar om naturkatastrofer som jordbävningar, giftutsläpp och skogsbränder är vanligt förekommande nyheter i media. I Natur(liga) samtal får vi stifta bekantskap med några personliga tolkningar av pastorala landskap, sjukdomsspridande insekter och utsmyckad sophantering.

Från 3 september till 13 september

Måndag 12-19
Torsdag 12-19
Tisdag 10-14
Onsdag 10-14
Fredag 10-14

Bomhus folkets hus/Fritidsgården legenden/Biblioteket
Klockar-Callesgata 3
Tel 026-19 10 55/19 37 95